LONG VERTU BOUTIQUE:
81 Hoàng Ngân -Thanh Xuân -Hà Nội
Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟖 𝟗𝟎 𝟖𝟖𝟖𝟖 – (+84) 918 90 8888
Giờ mở cửa : 8:30am – 6:30pm